Profil

Projektováním staveb se zabýváme od roku 2008. Pracujeme v široké oblasti projektování a to pozemní stavby (rodinné domy, hospodářské objekty, sportovní areály, administrativní budovy a výrobní objekty), dále projektujeme inženýrské sítě a to plynovody, vodovody a kanalizace (produktovody i přípojky), domovní ČOV či vodohospodářské objekty (rybníky, jezy, MVE, rybí přechody).

Během výstavby zajistíme autorský či technický dozor a zajistíme výběr vhodného dodavatele. Každý investor a jeho stavební záměr si zaslouží individuální přístup a spolehlivou spolupráci. To vše získáte u nás.

Profil Obr