Rozsah dokumentace
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb: